Uzyskaj dofinansowanie razem z nami!

Uzyskaj dofinansowanie razem z nami! Specjalnie dla Was sprawdziliśmy rządowe programy dofinansowań i zagłębiliśmy się w szczegóły składania wniosków. Skorzystaj z wieloletniego doświadczenia wykwalifikowanych pracowników Naszej firmy i w przypadku pytań skontaktuj się z naszymi ekspertami. 

Program - CZYSTE POWIETRZE 

Dla:
Właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

Wysokość dotacji:
Podstawowy: 66 000 zł

Podwyższony: 99 000 zł
Najwyższy: 135 000 zł

Zakres:
Termomodernizacja oraz wymiana źródeł ciepła

Terminy:
Od 03.01.2023 r. do 31.12.2027 r. - podpisywanie umów na dotację 

Do 30.09.2029 r. - wydawanie środków

 

Program - MOJE CIEPŁO

Dla:
Właścicieli lub współwłaścicieli nowych, jednorodzinnych budynków mieszkalnych

Wysokość dotacji:
Od 7000 zł do 21 000 zł

Zakres: 
Zakup i montaż pompy ciepła powietrznej i gruntowej

Terminy:
Od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków

 

Program - MÓJ PRĄD

Dla:
Osób fizycznych wytwarzających energię na potrzeby własne

Wysokość dotacji:
PV: do 6 000 zł

PV sprężonej: do 7 000 zł 
Magazyny ciepła: do 5 000 zł
Magazyny energii elektrycznej: do 16 000 zł
Systemy zarządzania energią HEMS/EMS (pod warunkiem zakupu magazynu ciepła lub energii):
do 3 000 zł

Uwagi:
Dofinansowanie wynosi do 50 % kosztów kwalifikowanych. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi

31 000 zł 

Zakres:
Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej oraz magazynów energii. Wsparciem objęte są wyłącznie nowe instalacje, nie może być to rozbudowa czy przebudowa istniejącego systemu PV

Terminy:
Od 01.02.2023 r. wnioski można składać do Banku Gospodarstwa Krajowego

 

Kontakt: 
Mgr Inż. Katarzyna Nyziak 


tel: 604 217 000      e-mail: knyziak@therm.pl

 

Outlet

Kontakt

al. Piłsudskiego 143, 92-236 Łódź
Godziny otwarcia

PN-PT 07:00 - 16:00

Jak dojechać
Mielczarskiego 55, 25-709 Kielce
Godziny otwarcia

PN-PT 07:00 - 16:00

Jak dojechać
al. Piłsudskiego 143, 92-236 Łódź
Godziny otwarcia

PN-PT 08:00 - 16:00

Jak dojechać
Zgłoszenie serwisowe on-line Wyślij zgłoszenie serwisowe